Cykloklub  Drahelčice

Obec DrahelčiceSekce: Výjezdy 2015

Drahelčice - Mezouň - Kozolupy - Bubovice - Srbsko - Hostím - Chrustenice - Bitíň - Rudná - Úhonice - Drahelčice - 45 km

Drahelčice - Mezouň - Kozolupy - Bubovice - Srbsko - Hostím - Chrustenice - Bitíň - Rudná - Úhonice - Drahelčice - 45 km

7. 6. 2015 - Po únorovém výletu pěšky ze Srbska k Bubovickým vodopádům jsme se na stejné místo vydali se Štěpánkou na kole, ale tentokrát z druhé strany. Přes Nučice, Mezouň, Vysoký Újezd a Kaozolupy jsme po silnici dojeli až do Bubovic. Zde jsme za vesnicí odbočili vlevo do lesa a podél Bubovického potoka po lesní cestě, na níž jsme museli překonat několik padlých stromů, zdárně dorazili k Bubovickým vodopádům. Přenesení kol přes klouzající skalní masív jsme ve zdraví zvládli a pokračovali od Kubrychtovy boudy po žluté turistické značce až do Srbska, kde jsme v restauraci U Lva poobědvali.
Posilněni dobrým jídlem jsme vyrazili po cyklostezce přes Hostím do Sv. Jana pod Skalou, kde jsme se občerstvili léčivou vodou z pramene svatého Ivana a po prohlídce jeho jeskyně pod klášterem se pomalu připravovali na tradičně nejnáročnější část trasy, a to návrat z Loděnic domů.
Dnes jsme zvolili jednu z nejnáročnějších cest - z Chrustenic lesem na Bitíň. Téměř čtyř kilometrové stoupání nás dokonale prověřilo a tak potom orosené u Jarouška na hřišti obzvlášť chutnalo...

Millhouse

Účast: Millhouse a Štěpánka

Výškový profil
© 2015 Millhouse